ಫಾರ್ಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್

ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್ ಕಾರಿಡಾರ್

ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್ ಡೋರ್

ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್ ಲ್ಯಾಂಪ್

ಕ್ಲೀನ್ ರೂಮ್ ವಿಂಡೋ

ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೊಠಡಿ